Kaksi omaista istuu luonnossa

Omaisena edelleen ry tekee yhteistyötä   paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa yli ikä-, diagnoosi-, potilas- ja vammarajojen.  Yhteistyö voi liittyä esimerkiksi yksittäisten tilaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen sekä  laajempiin alueellisiin  omaisyhteistyön  teemakokonaisuuksiin. Järjestämme yhteistyössä paikallisesti ja alueellisesti kohdennettuja omaisten tilaisuuksia  sekä  omaisyhteistyön infotilaisuuksia.

Esimerkkejä yhteistyötilaisuuksien teemoista

  • Omaisena muutosten keskellä
  • Hoitovastuusta luopuminen
  • Omaisyhteistyö  -kohtaamisia muutostilanteissa
  • Omasta kodista uuteen kotiin
  • Omaiset osana hoidon ja hoivan kokonaisuutta

Kiinnostuitko omaisyhteistyöstä ja sen kehittämisestä?  Ota yhteyttä  omaisyhteistyön hankkeen työntekijöihin.

Omaisena edelleen ry  on Omaishoitajaliiton valtakunnallinen jäsenyhdistys sekä  Suomen omaishoidon verkoston jäsenjärjestö.

Lisätietoja Suomen omaishoidon verkostosta:  www.omaishoidonverkosto.fi

Suomessa on yli 350 000 omaishoitajaa. Vaativassa ja sitovassa omaishoidossa on runsaat 60 000 henkilöä. Omaishoito koskettaa kaikenikäisiä ihmisiä erilaisissa elämänvaiheissa.  Suomen omaishoidon verkoston  Omaishoidon monet kasvot– sivustolla  voit tutustua  omaishoidon tarinoihin ja tekijöihin.