Kaksi omaista istuu luonnossa

Omaisena edelleen ry pyrkii takaamaan verkkosivujensa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain ja EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Tämä saavutettavuusseloste koskee www.omaisenaedelleen.fi  -verkkosivustoa.

Vaatimustenmukaisuus

Omaisena edelleen ry:n verkkosivusto vastaa Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1:ssä esitettyjen vaatimusten tasoa AA.

Ei-saavutettava sisältö ja kehittämiskohteet

Omaisena edelleen ry:n verkkosivusto sisältää liitetiedostoja (pdf, doc), jotka eivät ole saavutettavia. Ei-saavutettavat pdf-tiedostot ovat ennen vuotta 2020 sivustolle ladattua materiaalia.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Omaisena edelleen ry:n verkkosivusto on otettu käyttöön 8.5.2015. Tämä seloste on laadittu 17.8.2020. Seloste perustuu käyttäjätestaukseen, itsearvioon ja ohjelmallisesti suoritettuun tarkastukseen.

Palaute ja yhteystiedot

Jos huomaat verkkosivustollamme saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle Omaisena edelleen ry:lle.  Ota yhteyttä Omaisena edelleen ry:n hanketoimistojen työntekijöihin, ajantasaiset nimi- ja yhteystiedot löytyvät sivustoltamme omaisenaedelleen.fi/yhteystiedot  tai  puhelimitse, p. 0207 411 140, 0207 411 141.

Saavutettavuuskantelu ja saavutettavuusselvityspyyntö

Mikäli et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen Omaisena edelleen ry:ltä tai et saa vastausta kahden viikon kuluessa, voit tehdä sivustosta saavutettavuuskantelun tai saavutettavuusselvityspyynnön. Suomessa saavutettavuutta valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI). ESAVIn Saavutettavuusvaatimukset.fi -sivuilla on ohjeet ja osoitteet ilmoituksen tekemiseen.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puh. 0295 016 000 (vaihde)