Kaksi omaista istuu luonnossa

Lataa projektiesite tästä (PDF)

Omaisena edelleen ry on  hallinnoinut vuosina 2009-2011 toteutettua Omaiset rakentamassa asukaslähtöisyyttä  Oras-kehittämisprojektia. Projekti saatettiin päätökseen alkutalvesta 2012. Lähtö omasta kodista ulkopuoliseen hoitoympäristöön on prosessina kuormittava niin omaisille kuin hoitoa tarvitsevallekin. Myös lyhytaikais-, tilapäishoitoon siirtyminen koetaan usein vaikeaksi. Valtakunnallisen Oras-projektin tavoitteena oli kodin ulkopuoliseen hoitoon ja hoivaan liittyvien asukaslähtöisyyttä tukevien toimintatapojen ja käytäntöjen vahvistaminen. Tavoitteena oli niin ikään  myös perhelähtöisen toimintatavan ja yhteisöllisyyden lisääminen erilaisissa hoitoyksiköissä.

Raha-automaattiyhdistyksen  rahoittaman Oras-projektin avulla valmennettiin omaisia ja läheisiä muutos- ja siirtymätilanteissa.  Projektissa tiedotettiin muutosvaiheisiin liittyvistä haasteista ja tarjottiin välineitä muutosvaiheeseen liittyvän luopumisen tueksi. Projektin toimintamallien avulla kehitettiin omaisyhteistyötä hoito-ja asumispalveluyksiköissä. Omaisia rohkaistiin vuoropuheluun ammattihenkilöstön kanssa läheistensä hyvinvoinnin tueksi. Projektin aikana ohjattiin ammattihenkilöstöä kohtaamaan muutosvaihetta läpikäyviä omaisia, läheisiä ja asukkaita. Projektivuosien aikana pilotoitiin eri puolilla Suomea erilaisissa hoivakodeissa ja asumispalveluissa omaisyhteistyötä edistäviä toimintoja.Projektitulosten  ja kertyneen kokemustiedon mukaisesti omaisyhteistyö edistää perhe- ja asukaslähtöisyyttä hoitotyössä. Keskeistä omaisyhteistyössä on luottamuksellisen suhteen rakentaminen. Omaisyhteistyön edistäminen edellyttää hoitoyhteisöissä määrätietoista ammatillista kehittämistä.

Projektityö tapahtui tiiviissä yhteistyössä eri potilas- ja omaisyhdistysten, muiden järjestötoimijoiden, hankkeiden esim. Väli-Suomen IKÄKASTE-ÄLDRE KASTE: Polkka-hanke (Palvelujen, osaamisen ja laadun kehittäminen Kanta-Hämeessä asiakaslähtöisesti) ja hoitoyksiköiden kanssa eri puolilla Suomea pilotoiden. Yhteistyön  tuloksena tuotettiin muun muassa omaisyhteistyön toimintamalli vanhuspalveluissa, joka on kuvattuna liitteineen tarkemmin  Innokylässä

 

 

Omaisyhteistyön toimintamallista ja muista  projektin tuotoksista enemmän sivuston Oppaat- kohdassa.

Lisätiedot Oras-projektista p. 0207 411 140

Omaisyhteistyön päällikkö Tuija Kotiranta

etunimi.sukunimi@omaisenaedelleen.fi