Kaksi omaista istuu luonnossa

Oras 2009-2011

Omaiset rakentamassa asukaslähtöisyyttä -kehittämisprojekti

 

Versot 2006-2008

Omaisten tukiverkot Versot-kehittämisprojekti

 

OMAISYHTEISTYÖN HANKETOIMINTA

STEA (Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuskeskus 1.1. 2017 alk.) on myöntänyt kohdennetun toiminta-avustuksen omaisyhteistyön tukemiseen.  Raha-automaattiyhdistys on rahoittanut yhdistyksen  omaisyhteistyön hanketta  vuosina  2012-2016.  Valtakunnallinen hanke toteutuu  tiiviissä yhteistyössä  alueellisten ja paikallisten toimijoiden, järjestöjen ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Omaisyhteistyön hanketta tuetaan Veikkauksen tuotoilla.

Hankkeen tavoitteena

  • omaisyhteistyön edistäminen ja kehittäminen
  • kodin ulkopuoliseen hoitoon ja hoivaan liittyvien asukas-ja perhelähtöisyyttä tukevien toimintatapojen vahvistaminen
  • perheiden tukeminen kuormittavissa muutos- ja siirtymätilanteissa sekä kodin ulkopuoliseen hoitoon siirtymisen jälkeen
  • omaisille ja omaishoitoperheille suunnatun muutostilanteisiin liittyvän vertaistoiminnan tukeminen, esim siirtymävaiheeseen liittyvän luopumisen prosessin tueksi

Lisätietoja omaisyhteistyön hankkeesta:Tuija Kotiranta, omaisyhteistyön päällikkö, p. 0207 411 140