Kaksi omaista istuu luonnossa

Uusimmat  oppaat ovat  luettavissa ja ladattavissa nettisivustoltamme. Painettujen oppaiden hinta (yksittäiskappaleet)  5€/kpl sisältäen postikulut. Tilaukset  sivuston  yhteydenottolomakkeella      (sivuston yhdistystietojen yhteydessä) tai suoraan työntekijöiltä.

HUOM! Materiaalien postituspyynnöt kesäkuukausina : varmista toimistojen aukiolojat   Yhteystiedot-kohdasta

opas1Omaiset osana hoidon ja hoivan kokonaisuutta
-opas ammattihenkilöstön ja omaisten välisen yhteistyön tueksi

Omaisten ja ammattihenkilöstön välisen yhteistyön kehittämiselle on tarvetta suomalaisessa hoitokulttuurissa.

Erityisesti lopullinen muutto kodin ulkopuoliseen hoitoon on raskas kokemus niin omaisille kuin hoidettavallekin. Ammattihenkilöstö puolestaan joutuu kohtaamaan molemmat osapuolet keskellä tunteita herättävää muutosprosessia. Oppaaseen on koottu  RAY:n rahoittaman valtakunnallisen kehittämisprojektin keskeisimmät löydöt ja havainnot omaisten ja työntekijöiden yhteistyön tueksi.

Tekijä:Tuija Kotiranta.  Julkaisija: Omaisena edelleen ry.  1.painos,  2009.   Toinen uudistettu painos, 2012. Painos on loppunut.

 

opas2Omaisena edelleen – opas kodin ulkopuolisessa hoidossa olevien omaisille

Lähtö omasta kodista sen ulkopuoliseen hoitoon on prosessina kuormittava niin hoitoa tarvitsevalle kuin omaisellekin. Suomalaisessa hoitokulttuurissa ei ole vielä riittävästi kiinnitetty huomiota perheen muutos- ja siirtymävaiheeseen valmentautumiseen. Oppaaseen on koottu RAY:n rahoittaman valtakunnallisen kehittämisprojektin keskeisimmät löydöt ja havainnot kodin ulkopuolisessa hoidossa olevien asukkaiden omaisten ja lähipiirin tueksi. Opasta voidaan käyttää muutos- ja siirtymävaihetta läpikäyvien omaisten vertaisryhmien keskustelun virttäjänä. Teemoihin liitetyt kysymykset tukevat sekä omaisen omaa pohdintaa että ryhmäläisten yhteisiä keskusteluja.

Tekijä:Tuija Kotiranta.  Julkaisija:Omaisena edelleen ry.  1. painos 2009.  2. painos 2012.  Kolmas painos  2015.  ISBN 978-952-68135-1-6 (nid.)

Opas 2015  on saatavilla  alla olevasta linkistä.  ISBN 978-952-68135-2-3 (PDF)

Omaisena edelleen opas 2015

 

OMAISYHTEISTYÖ-MAHDOLLISUUTENA-kansi-9-4-2015Omaisyhteistyö mahdollisuutena, välineitä omaisyhteistyöhön

Materiaali on koottu Omaisena edelleen ry:n toteuttamissa työpajoissa, koulutustilaisuuksissa ja seminaareissa käsitellyistä asioista: odotuksista , ajatuksista ja kysymyksistä, joista osallistujat ovat halunneet keskustella. Aineisto on tarkoitettu tukemaan omaisyhteistyön sisältöteemojen käsittelyä. Materiaalin käytössä voi konsultoida tekijää, jolta  saa myös lisätietoja julkaisusta, Porin toimisto, p. 0207 411 141.

Tekijä:  Erja Laikio.  Julkaisija:  Omaisena edelleen ry. 2014

ISBN 978-952-68135-0-9

 

Omaisyhteistyö hyvinvointia ja osallisuutta edistämässäOmaisyhteistyö julkaisu

Materiaaliin on  koottu omaisyhteistyön kehittämiseen liittyviä

keskeisiä teemoja ja käytäntöjä.

Tekijät: Tuija Kotiranta, Erja Laikio. Julkaisija: Omaisena edelleen ry.  2015

PDF-julkaisu on saatavilla alla olevasta linkistä ISBN 978-952-68135-4-7 (PDF)

Omaisyhteistyö hyvinvointia ja osallisuutta edistämässä – julkaisu

            (Mikäli pdf-julkaisujen avautumisessa on ongelmia, käytä  Chrome -verkkoselainta)

 

Omaisyhteistyön kehittämisen tueksi nro 1 : Askeleita omaisyhteistyöhön 

Materiaali sisältää vinkkejä ammattihenkilöstölle  omaisyhteistyön tilaisuuksien aloittamiseksi.

Tekijät: Tuija Kotiranta, Erja Laikio. Julkaisija: Omaisena edelleen ry. 2016.

Opas on luettavissa  alla olevasta linkistä ISBN 978-952-68135-6-1 (PDF)

ASKELEITA OMAISYHTEISTYÖHÖN 2016

 

Omaisyhteistyön kehittämisen tueksi nro 2:  Omaisena muutostilanteissa -tukea arkeen

Materiaali ohjaa omaista huomioimaan hyvinvointiaan erilaisten muutostilanteiden keskellä.

Tekijät:  Tuija Kotiranta, Erja Laikio. Julkaisija: Omaisena edelleen ry. 2017.

Opas  on luettavissa alla olevasta linkistä  ISBN 978-952-68135-8-5 (PDF)

Omaisena muutostilanteissa -tukea arkeen 2017

 

Omaisyhteistyön kehittämisen tueksi nro 3 : Omaisyhteistyötä lyhytaikaishoidossa

Lyhytaikaishoitojaksot ovat omaishoitoperheelle merkittävä tuki hoidon ja hoivan kokonaisuudessa. Lyhytaikaishoitojaksot vapauttavat omaishoitajan tilapäisesti hoitovastuusta ja mahdollistavat hengähdystaukoja vaativan arjen keskelle. Omaisyhteistyön kehittämisen haasteet lyhytaikaishoidon tilanteissa liittyvät omaisten mukaan esimerkiksi hoitojaksolle tulo- ja lähtötilanteisiin sekä tiedottamisen käytäntöihin.  Oppaaseen on koottu keskeisiä havaintoja ja hyviä käytäntöjä  omaisyhteistyön kehittämisen työpajoista lyhytaikaishoidossa eri puolilla Suomea.

Tekijät: Tuija Kotiranta, Erja Laikio. Julkaisija: Omaisena edelleen ry. 2019.

Opas on luettavissa alla olevasta linkistä ISBN 978-952-68135-9-2 (PDF)

Omaisyhteistyötä lyhytaikaishoidossa

 

Kohti luottamuksellista yhteistyötä – omaisyhteistyön toimintamalli vanhuspalveluissa

Omaisyhteistyön toimintamallin tavoitteena on ohjata eri työntekijätahot ammatillisesti kehittämään ja vahvistamaan yhteistyötä. Toimintamalli pyrkii lisäämään ja selkeyttämään omaisten roolia hoidon ja hoivan kokonaisuudessa.Toimintamalli sisältää omaisyhteistyön vahvistamiseen liittyvät sisältökokonaisuudet henkilöstölle ja omaisille. Omaisyhteistyön toimintamalli vanhuspalveluissa on kehitetty vuosina 2009-2011 yhteistyönä Kanta-Hämeen POLKKA-hankkeen, Hämeenlinnan kaupungin vanhuspalveluiden ja Omaisena edelleen ry:n Oras-projektin kanssa.

Tekijät:Tuija Kotiranta, Omaisena edelleen ry ja Taina Laakso, Kanta-Hämeen POLKKA-hanke.

Julkaisija:  Väli-Suomen IKÄKASTE-ÄLDRE-KASTE/ POLKKA -hanke. 2011. Painos on loppunut.

Opas liitteineen :Kohti luottamuksellista yhteistyötä- omaisyhteistyön toimintamalli vanhuspalveluissa ( 2011)

 

 

Muita julkaisuja ja materiaaleja

 

Omaisyhteistyön toimintamalli vanhuspalveluissa – toimintamallin kuvaus

Tekijät : Tuija Kotiranta,  Omaisena edelleen ry:n Oras-projekti  2009-2011 (RAY:n rahoittama) ja Taina Laakso, Kanta-Hämeen POLKKA-hanke. 2011.

Voit tutustua toimintamallin  päivitettyyn kuvaukseen (2020) liitteineen Innokylän uudella sivustolla  www.innokyla.fi

Innokylä on hyvinvointi-  ja terveysalan avoin innovaatioyhteisö. Toteutus: Suomen sosiaali ja terveys ry SOSTE, Suomen Kuntaliitto (KL) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

 

omaishoitoOmaishoito. Tietoa ja tukea yhteistyöhön.

Kirjassa käsitellään omaishoitoa, omaishoidon merkitystä perheessä ja yhteistyötä terveydenhuollon ja sosiaalitoimen ammattilaisten kanssa,

hoidon järjestelyjä, sosiaaliturvaa sekä käytännön toimintaan liittyviä kysymyksiä. Omaishoito-kirja on laadittu tukemaan yhteistyötä

omaishoitajien ja lääkäreiden, muiden terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattilaisten välillä.

Tekijät: Kaivolainen, Merja & Kotiranta,Tuija & Mäkinen, Erkki & Purhonen, Merja & Salanko-Vuorela, Merja. (toim.) Duodecim. 2011.

ISBN 978-951 -656-359-9