Kaksi omaista istuu luonnossa

Omaisten vertaistoiminta hoitoyksiköissä

Monet hoitokotien asukkaiden omaisista hyötyvät vertaisryhmistä, joissa heillä on mahdollisuus jakaa kokemuksiaan muiden samaa elämäntilannetta läpikäyvien kanssa. Puolison tai elämänkumppanin siirtyminen kodin ulkopuoliseen hoitoon vaikuttaa molempiin osapuoliin. Oman ikääntyneen vanhemman  muuttaminen osaksi yhteisöllisempää asumista, uuteen kotiin,  on niin ikään erityinen taitekohta monen työikäisen elämässä.  Myös pitkäaikaissairaan tai vammaisen lapsen tai nuoren muuttaminen lapsuudenkodista omaan tuettuun asumiseen  herättää  perheessä monenlaisia tunteita.

Kaikki eivät yhteisöllistä vertaisjakamista kaipaa, mutta mikäli vertaistoiminnasta kiinnostuneita  omaisia löytyy, kannattaa harkita omaisten ryhmän perustamista hoitoyksikköön. Yhteistyö vertaisryhmien ohjaamiseen perehtyneen paikallisen järjestön tai seurakunnan työntekijän kanssa on usein mahdollista.ertaisryhmän ohjaamisesta kiinnostuneita työntekijöitä voi löytyä hoito- ja palvelukodin henkilöstöstäkin mikäli ryhmän ohjaamisen voi sijoittaa luontevaksi osaksi työtehtäviä. On hyvä muistaa , että omaiset useimmiten vain kaipaavat paikkaa ja tilaisuutta puhua ja kertoa kokemuksiaan. He eivät niinkään odota asiantuntijaluentoja tai esitelmiä. Sen sijaan mahdollisuus yhteiseen jakamiseen on näissä ryhmissä keskeistä.

Hoitoyksikössä toimiva omaisten vertaisryhmä voi kokoontua esimerkiksi kerran kuukaudessa, yhteensä viisi kertaa 1,5-2:n tunnin jaksoissa. Ryhmille on  hyvä sopia etukäteisteemat, jotka jaksottavat vertaisryhmän prosessin etenemistä.  Ryhmäläiset voivat esittää toiveitaan käsiteltävistä aiheista ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Ennakkoon on sovittava ryhmästä tiedotettaessa onko ryhmä avoin satunnaisestikin mukaan haluaville vai suljetaanko ryhmä ensimmäisen tapaamiskerran jälkeen uusilta tulokkailta.

Joissakin hoitoyksiköissä  vertaisryhmien sijaan kutsutaan omaisia  kertaluontoisiin  vertaisteematilaisuuksiin jonkin merkittävän aiheen äärelle.   Myös uusien asukkaiden omaisille on tarjolla usein erillisiä  infotilaisuuksia. Nämä ovat luontevia mahdollisuuksia myös palautteen keräämiselle sekä  yhteistyötoiveiden ja hoitoyhteisön kehittämiseen liittyvälle  ideoinnille.

Ehdotuksia omaisten vertaistapaamisten aiheiksi

  • Omaisena hoitokodissa
  • Omaishoitajana uudessa elämäntilanteessa
  • Hoitovastuusta irrottautuminen
  • Muutos ja tunteet
  • Omaisyhteistyön käytännöt
  • Oma hyvinvointi
  • Taide-elämykset jaksamisen tukena
  • Musiikki, kuvataide, kirjallisuus voimanlähteinä
  • Suuntautuminen eteenpäin

 

Kotiranta, Tuija. Omaisena edelleen ry.