Kaksi omaista istuu luonnossa

Omaisena muutostilanteissa

Monet meistä kantavat huolta läheisistään elämänsä eri vaiheissa. Sairauden tai vamman aiheuttama hoidon tarve tuo muutoksia parisuhteeseen ja perhe-elämään. Halu hoitaa läheistä ja kantaa hoitovastuuta koetaan merkityksellisenä ja mielekkäänä. Sairauden ja hoidon tarpeeseen liittyvät järjestelyt tuovat muutoksia hoitoa tarvitsevan ja hänen lähipiirinsä arkeen.

Elämässä kohdataan monenlaisia muutoksia. Näissä muutostilanteissa joudutaan pohtimaan läheisiä ihmissuhteita sekä niiden merkitystä uudesta näkökulmasta. Muutostilanteet aiheuttavat usein turvattomuuden kokemusta tai epävarmuutta tulevasta. Elämänkaarella merkittäviä taitekohtia voivat olla esimerkiksi sairauden tai vamman toteaminen, kotihoidon aloittaminen tai kodin ulkopuoliseen hoitoon siirtyminen. Lisääntynyt avuntarve on monille hämmentävää ja kynnys avun vastaanottamiseen voi alkuun olla korkealla. Erityisesti omaishoitajana kannetaan merkittävää vastuuta hoitoa tarvitsevan läheisen hyvinvoinnista.

Omaishoitoon liittyviä muutostilanteita

 • Diagnoosin varmistuminen, sairauden eteneminen
 • Kotiin tuotavat palvelut, niiden vastaanottaminen
 • Kotihoidon/omaishoidon aloittaminen
 • Etäomaishoitajuus
 • Työn ja omaishoidon yhteensovittaminen
 • Aikuistuvan  erityistä hoivaa tarvitsevan nuoren kotoa muutto
 • Lyhytaikaishoitojaksojen aloittaminen
 • Hoitovastuusta irrottautuminen
 • Muutto kodin ulkopuoliseen hoitoon
 • Palliatiivinen hoitojakso, saattohoito
 • läheisen menetys
 • omaishoitotilanteen päättyminen

Teksti:  Tuija Kotiranta.

Lue teemasta lisää oppaasta Omaisena muutostilanteissa. Omaisyhteistyön kehittämisen tueksi  nro2. Omaisena edelleen ry. 2017