Kaksi omaista istuu luonnossa

Omaisena hoivan tukena

Sairauden ja hoidon tarpeeseen liittyvät järjestelyt tuovat muutoksia hoitoa tarvitsevan ja hänen lähipiirinsä arkeen. Halu auttaa ja tukea läheistä sekä kantaa hoitovastuuta koetaan mielekkäänä ja myönteisenä. Merkityksellinen suhde, kiintymys ja rakkaus kantavat pitkälle, antavat voimia ja vahvistavat halua toimia läheisen hyväksi.  Toisaalta läheisen terveydentilan heikkenemisen ja sairauden etenemisen seuraaminen perheessä kuluttavat voimia. Yhtä lailla  etäällä asuvista vanhemmista tai  muista sukulaisista, läheisistä huolehtiminen vaatii erityisjärjestelyjä edellyttäen monenlaista vastuuta sekä joustamista omaisilta.

Vaikka halu auttaa ja tukea läheistä on vahva, voi omaiselle vähitellen siirtynyt hoitovastuu toisinaan ylittää oman jaksamisen voimavarat.  Erityisesti pitkäkestoisessa omaishoidon  tilanteessa hoitotoimet muuttuvat vähitellen  myös fyysisesti vaativimmaksi.  Merkkejä liiallisesta omaisen uupumuksesta voivat olla esimerkiksi jatkuva ärtyneisyys, eristäytymisen halu muista tai monet kasautuneet fyysiset vaivat.  Uupuneena on lisäksi usein vaikeaa tehdä konkreettisia päätöksiä oman hyvinvointinsa tueksi.

Ansiotyön ja hoitovastuun yhdistäminen on monelle arkea. Oman työn ohella  huolehditaan ikääntyneistä vanhemmista tai muista  sukulaisista. Kotona yksin asuvalle on tarjolla monenlaisia tukipalveluita: ruokaostosten hankintaa ja kodin siivousta voi ulkoistaa, peseytymispalveluita on saatavilla tai lääkkeiden annospussitus helpottaa arjessa. Kotiin saatavia palveluita kannattaa hyödyntää ja tiedustella ammattihenkilöstöltä  tarjolla olevista tuen muodoista. Lisäksi tieto eri hoitovaihtoehdoista ja keskustelu niistä ennakolta keventää koettua huolta läheisen kotona selviytymisestä.

Tuija Kotiranta. 2017.

Lue lisää teemasta:  Omaisena muutostilanteissa, tukea arkeen -opas. Omaisyhteistyön  kehittämisen tueksi nro 2 2017. Omaisena edelleen ry. Tekijät: Kotiranta, Laikio.