Oheisista linkeistä löytyy  ikääntymiseen, asumiseen, palveluihin, omaishoitoon sekä ajankohtaisiin hankkeisiin liittyvää tietoa sekä järjestöjen yhteystiedot.

Asumispalvelusäätiö ASPA

Autismi- ja Aspergerliitto ry

Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 

Ikäinstituutti

Invalidiliitto

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 

Kehitysvammaliitto

Miina Sillanpään Säätiö

Muistiliitto

Omaishoitajaliitto ry

Suomen omaishoidon verkosto

Suomen omaishoidon verkoston jäsenjärjestöt: Aivoliitto ry, Autismi- ja Aspergerliitto ry, Folkhälsans Förbund rf, Ikäinstituutin säätiö sr, Invalidiliitto ry, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö sr, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Muistiliitto ry, Munuais- ja maksaliitto ry, Omaisena edelleen ry, Mielenterveysomaisten keskusliitto  -FinFami ry, Omaishoitajat ja läheiset – liitto ry, Suomen Parkinson-liitto ry, Suomen Punainen Risti , Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry

Vanhustyönkeskusliitto

Linkkisivuston linkityksiä täydennetään.