Kaksi omaista istuu luonnossa

Huolenaiheet puheeksi hoitokodissa

Hoito- ja palvelukodissa annettava hoito ja sen laatu huolestuttavat usein omaisia.  Hoitoympäristössä käydessään omaiset tekevät myös havaintoja annettavasta hoidosta. Mikäli epäkohtia löytyy tai laiminlyöntejä esiintyy, kannattaa aluksi lähestyä asukkaan omahoitajaa tai vastaavaa työntekijää sekä tarvittaessa pyytää  yhteistä neuvottelua.  Omaisen esittämät kysymykset ja pohdinnat ovat arvokkaita hoitoyhteisön kehittämiseksi.  Hoitotyötä  kehitetään  nykyisin  monissa paikoissa myös omaisyhteistyön näkökulmasta.Asukkaan omaisten ja hoitajien välinen vuoropuhelu koituu  sekä  hoitoa tarvitsevan hyvinvoinnin parhaaksi että hyödyttää koko hoitoyhteisöä.

Omaisten käynnit hoito- ja palvelukodeissa ovat merkityksellisiä kaikille osapuolille. Hoitokotiin siirtymisen jälkeen perheessä  joudutaan miettimään  perhesuhteita usein uudesta näkökulmasta: miten voimme toimia edelleen perheenä  tässä tilanteessa ja uudessa ympäristössä. Hoitokotiin sopeutuminen vie aikaa sekä asukkaalta että hänen läheisiltään.

Useimmissa hoitokodeissa asutaan ja toimitaan läheisessä yhteydessä muihin asukkaisiin ja heidän omaisiinsa. Yhteisöllinen asuminen tuo asukkaan elämään myös virkistystä sekä vahvistaa hyvinvointia. Turvallinen olo ja levollinen mieli ovat keskeisiä hyvinvoinnin osatekijöitä myös hoitokodissa. Myönteiset kohtaamiset ja hoitotilanteet vahvistavat  kokemusta hyvästä hoidosta.

Tuija Kotiranta. Omaisena edelleen ry. 2017.

Lue  lisää hoitoympäristöön liittyvistä  teemoista: Omaisena  muutostilanteissa, tukea arkeen -opas. Omaisyhteistyön kehittämisen tueksi nro 2. Tekijät Kotiranta, Laikio. Omaisena edelleen ry. 2017