Kaksi omaista istuu luonnossa

Keinoja hoitokodin asukkaiden ja omaisten yhteydenpidon tueksi koronavirusepidemian aikana

On ensiarvoisen tärkeää, että hoitokodissa tai muissa asumisalveluissa asukas saa turvallista ja hyvää hoitoa ja huolenpitoa. Siihen ammattihenkilöstö on saanut koulutuksen. Myös poikkeuksellisena ajanjaksona tai kriisitilanteiden keskellä asukas tai hoitoa tarvitseva henkilö on hoitotyön keskiössä. Hoitokodeissa toimiva yhteistyö asukkaan omaisten ja ammattihenkilöstön välillä vahvistavaa luottamusta annettavaan hoitoon ja hoivaan. Koronanvirusepidemian käynnistämän ajanjakson aikana hoitokodeissa on jouduttu muuttamaan totuttuja toimintatapoja nopeasti. Vierailuja pitkäaikaishoidon – ja hoivan yksiköissä sekä muissa asumispalveluyksiköissä on rajoitettu. Monet omaiset kantavat huolta läheisistään hoitoympäristön muuttuneessa arjessa.

Omaisten hoitokodissa asuvasta läheisestään kokema huoli liittyy usein konkreettisiin asioihin. Jos en pääse itse vierailemaan hoitokodissa, miten voin varmistua siitä, että läheiseni syö riittävästi, pääsee liikkumaan tai voi muuten hyvin. Mikäli puheyhteys hoitokodissa asuvan ja omaisen välillä ei ole mahdollista, kannattaa omaisena tiedustella näitä konkreettisia hyvinvointiin liittyviä asioita hoitajilta: miten isälle on ruoka tällä viikolla maistunut, onko äitini tänään pirteämpi, onko veli jaksanut kuunnella radiosta mieliohjelmaansa? Ajantasainen tieto huojentaa omaisen mieltä ja on hyvä keino luottamuksen lisäämiseen hoitoyksikön, hoitajien ja asukkaan omaisten välillä.

Monissa hoitoyksikössä on pohdittu omaisten roolia hoidon ja hoivan kokonaisuudessa jo ennen poikkeusajanjaksoa. Hoitoympäristöissä ideoidaan  ja löydetään uusia ratkaisuja myös perheyhteyden vaalimiseksi.

● Omaisen postittaman tervehdyskortin lukeminen ääneen asukkaalle ei vie kauan.
● Asukkaan valokuvan lähettäminen puhelimitse huolestuneelle puolisolle on mukava ele.
● Monissa yksiköissä videovälitteiset puhelut on otettu arkipäiväiseen käyttöön palvelemaan asukkaan ja hänen perheensä yhteydenpitoa.
● Asukas ja omainen voivat sopia seuraavansa samanaikaisesti elokuvaa tai muuta tv-ohjelmaa, omainen kodissaan ja hoitoa tarvitseva hoitokodissaan, ja näitä kokemuksia voi jakaa samanaikaisesti tai myöhemmin niihin voidaan puhelimitse palata.
● Hoivapalveluiden tai kaupungin järjestämän striimatun iltapäiväkonsertinkaan järjestäminen ei ole kovin monimutkaista: myös omaiset voivat seurata hoitokodin tilaisuutta etänä.
● Omaisista aktiivisimmat saattavat innostua keräämään lauluporukan tai muusikoita hoitokodin pihalle. Moni omaisista ilahduttaisi mielellään hoitokodin arkea muulloinkin

● Hoitokotien, asumisyksiköiden pihoille on hankittu erillisiä kontteja tai autoja mahdollistamaan tapaamiset asukkaan ja lähipiirin kesken

Lisää ideoita poikkeusajan yhteydenpitoon kannattaakin kerätä asukkaiden omaisilta ja läheisiltä. Uusia ideoita hoitokodeissa asuvien ja heidän lähipiirinsä yhteydenpidon tueksi sekä omaisyhteistyön edistämiseksi tarvitaan jatkossakin.

Teksti: Tuija Kotiranta/ Omaisena edelleen ry