Kaksi omaista istuu luonnossa

OMAISENA EDELLEEN RY

Omaisena edelleen ry on valtakunnallinen yhdistys, joka tukee niitä omaisia, läheisiä ja omaishoitoperheitä, joiden pitkäaikaisesti sairastava, iäkäs tai vammainen läheinen on muuttanut tai siirtymässä kodin ulkopuoliseen hoitoon tai hoivaan.  Myös lyhytaikaishoitojaksoihin, tilapäishoitoon ja muihin hoivan ympäristöihin  liittyvät laatukysymykset sekä omaisten ja ammattihenkilöstön välisen yhteistyön edistäminen ovat yhdistyksen keskeistä toimintaa.Yhdistys hallinnoi  sosiaali- ja terveysministeriön järjestöavustuksilla rahottamaa Omaisyhteistyö hyvinvointia ja osallisuutta edistämässä– hanketta.

Omaisena edelleen ry toimii yli ikä-, diagnoosi-, potilas- ja vammarajojen laajasti yhteistyötä tehden ja omaisyhteistyötä kehittäen. Yhdistyksen toimintaan voi tulla mukaan jokainen vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden hyvästä hoidosta sekä omaisten ja läheisten asemasta kiinnostunut henkilö tai yhteisö. Omaisena edelleen ry on perustettu keväällä 2005.  Yhdistys  on  Omaishoitajaliiton jäsenyhdistys sekä Suomen omaishoidon verkoston jäsen.

Omaishoitoon liittyvät  muutostilanteet, omaisyhteistyöhön liittyvät kysymykset, hoitokotiin muutto tai  hoitokodissa asuvan läheisen arki mietityttävät  monia omaisia ja läheisiä.  Yhdistyksen  työntekijöihin voit olla yhteydessä puhelimitse ja sähköpostitse sekä sivustomme yhteydenottolomakkeen  kautta (sivuston yläpalkki yhdistys >yhteystiedot). Voit myös jättää meille soittopyynnön henkilökohtaista keskustelua varten,  otamme Sinuun yhteyttä. Neuvonta ja tuki on maksutonta eikä edellytä yhdistyksen jäsenyyttä.

Omaishoitoon liittyviin kysymyksiin saa  lisätietoja ja neuvontaa Omaishoitajaliitosta:  p. 0800 390 229  ti-to klo 10 -14. Chat-palveluun vastataan  ti-to klo 9-12       omaishoitajat.fi

Tutustu omaishoidon  tarinoihin ja tekijöihin  Omaishoitajaliiton sivustolta: Tarinoita omaishoitajuudesta

Omaisena edelleen ry  on julkaissut materiaalia sekä muutosvaihetta läpikäyvien, heidän läheistensä  ja omaishoitoperheiden tueksi että omaisyhteistyön kehittämiseksi erilaisissa hoitoympäristöissä.  Yhdistys on hallinnoinut vuodesta 2006 alkaen valtakunnallisia muutos- ja siirtymävaihetta sekä omaisyhteistyön edistämistä tukevia kehittämisprojekteja.

Omaisena edelleen ry  X-viestipalvelussa: @omaisena

Rekisteriselosteet

Jäsenrekisteri

Yhdistyksen jäsenrekisteriä ylläpitää Omaishoitajaliitto ry. Tutustu jäsenrekisteriselosteeseen

Omaishoitajaliiton nettisivustolta löytyvät  jäsenrekisteriselosteen lisäksi muut jäsenasiat, lisätietoja ajankohtaisista jäsenetuuksista sekä  jäsenyyslomakkeita:   Liity jäseneksi          Jäsenyyden irtisanominen

Tapahtumarekisteri

Tapahtumarekisteriseloste, Omaisena edelleen ry

 

OMAISYHTEISTYÖN HANKETOIMINTA, kohdennettu toiminta-avustus

Omaisyhteistyö hyvinvointia ja osallisuutta edistämässä -hanketta toteutetaan valtakunnallisesti yhteistyössä  alueellisten ja paikallisten toimijoiden, eri hyvinvointialueiden, järjestöjen ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Hankkeen tavoitteena

  • muutosvaiheissa omaishoitoperheiden, omaisten ja läheisten tukeminen ja hyvinvoinnin vahvistuminen
  • omaisyhteistyön edistäminen ja kehittäminen
  • kodin ulkopuoliseen hoitoon ja hoivaan liittyvien asukas-ja perhelähtöisyyttä tukevien toimintatapojen vahvistaminen
  • perheiden tukeminen kuormittavissa muutos- ja siirtymätilanteissa sekä kodin ulkopuoliseen hoitoon siirtymisen jälkeen
  • omaisille ja omaishoitoperheille suunnatun muutostilanteisiin liittyvän vertaistoiminnan tukeminen, esim. siirtymävaiheeseen liittyvän luopumisen prosessin tueksi

 

 

 

MUUTOSTILANTEET

Muutostilanteissa ja siirtymävaiheissa luottamuksellisen suhteen rakentaminen tukea tai apua tarvitsevan henkilön, hänen omaistensa ja lähipiirinsä sekä heitä kohtaavien työntekijöiden välillä on merkittävä osa hoidon ja hoivan kokonaisuutta. Kuormittavissa elämäntilanteissa on keskeistä saada tukea, joka ylläpitää toivoa ja auttaa eteenpäin.  Omaishoitoperheissä merkittäviä taitekohtia ovat esimerkiksi sairauden toteaminen tai äkillinen vammautuminen, lyhytaikaishoitojaksojen aloittaminen sekä läheisen siirtyminen lopullisesti kodin ulkopuoliseen hoitoon.

Keskeisiä sisältöteemoja: muutostilanteiden merkitys omaisille, muutokseen liittyvät tunteet, avun vastaanottaminen, hoitovastuusta luopuminen, omasta kodista uuteen kotiin,  kodin ulkopuoliseen hoitoon siirtyminen.

OMAISYHTEISTYÖN EDISTÄMINEN

Omaisyhteisö edistäminen -kaavio

Lataa PDF-tiedosto kuvaa klikkaamalla

Omaisyhteistyö ja sen kehittäminen edistää hoitoa ja tukea tarvitsevan, hänen perheensä ja lähipiirinsä hyvinvointia muutostilanteissa. Kyseessä voi olla kotihoidon palveluita käyttävä omaishoitoperhe, hoitokodissa asuva vanhus tai esimerkiksi kehitysvammainen  nuori henkilö, joka aloittelee tuettua asumista ja elämistä uudessa kodissaan. Omaisyhteistyö on keskeinen väline asukas- ja perhelähtöisyyden toteutumiseksi  hoitotyössä ja asumispalveluissa. Omaisten ja ammattihenkilöstön välisen yhteistyön edistäminen tukee hoidollisia tavoitteita, vahvistaa yhteisöllisyyttä ja lisää asukkaan tai muutostilannetta läpikäyvän perheen hyvinvointia keskeisesti.

Keskeisiä sisältöteemoja: ensikohtaaminen, valmentautuminen muutostilanteisiin, luottamuksen rakentaminen, turvallisuuden vahvistaminen, omahoitaja- käytännöt, omaisyhteistyön hyvät käytännöt.

 

Omaisyhteistyö on

luottamuksen rakentamista

huolenaiheiden kuulemista

turvallisuuden vahvistamista